Basmärken - Individuella scoutmärken

 

Dessa märken är gemensamma för hela Svenska Scoutförbundet. De innehåller sådant som det är viktigt att alla scouter får vara med om, göra och lära sig. Märkena sträcker sig över hela scouttiden fram till 18 år. Arbetet med Basmärkena ska inte ta all tid i anspråk - de ska ge en grund att stå på, och sedan ska det finnas gott om tid att göra andra saker.

 

Många uppgifter är dessutom sådana att ni själva fyller dem med innehåll efter era egna förutsättningar t.ex. dagsutfärder, hajker, läger, hantverk. Detta är anledningen till att det inte finns så många uppgifter som talar om exakt vad man ska kunna eller göra. Detaljkunskaper som knopar, surrningar, artkunskap etc. ingår naturligt i de större uppgifterna. Då lär man sig det man har nytta av! Det finns vissa mer detaljerade uppgifter. Dessa är dels till för att ge en grund när det gäller säkerhet och överlevnad, dels för att ge en bra bredd på det vi gör.

 

En grundtanke är att alla ska kunna klara alla märken, om de vill. Det är tillåtet för ledare/kår att anpassa uppgifter för den som på grund av t. ex. handikapp inte kan klara allt. Däremot är det meningen att man verkligen ska ha gjort alla uppgifter, eller något motsvarande, för att få ett märke. Uppgifterna anger miniminivåer, till exempel delta i ett läger. Givetvis är det bara bra om man har varit på fler läger...

 

Märkena är inte bundna till ett visst år eller en viss ålder, men uppgifterna är mer eller mindre anpassade för olika åldrar. Man arbetar med ett märke i taget. En viss aktivitet, till exempel en hajk, kan alltså bara räknas en gång och till ett märke. De fyra första märkena tas i tur och ordning. Kåren avgör om det är lämpligt att hoppa över något märke till exempel för den som börjar vid 11 års ålder.

Märke 4-6 är "temainriktade". Temainriktningen är dock inte helt renodlad, eftersom vi vill ha en stegring mellan märkena.

 

Till vissa uppgifter finns exempel, som en hjälp när du vill ha idéer om vad man kan göra. Det går också att finna idéer om hur man ska göra i Kortlådan eller i äldre scoutlitteratur.

Basmärkena bäres på scoutskjortans vänstra ärm. Man bär märkena ett i taget. Märkena är utformade för att sedan kunna sitta tillsammans på lägerbålsfilten.

 

 

Tänk på hur ni gör med utdelning av Basmärkena. Om ni jobbar individuellt och blir klara med märken vid olika tidpunkter kan ni ha utdelningsceremonier ganska ofta.